Çalıştay Teması

21. Yüzyılda Türkçülüğün Güncel Meseleleri

Çalıştay Alt Temaları

Türkçülük ve Felsefe
Türkçülük ve Psikoloji
Türkçülük ve Sosyoloji
Türkçülük ve Halkbilimi
Türkçülük ve Antropoloji
Türkçülük ve Kültür
Türkçülük ve Edebiyat
Türkçülük ve Dil

Türkçülük ve Din
Türkçülük ve Tarih
Türkçülük ve Siyaset
Türkçülük ve Uluslararası İlişkiler
Türkçülük ve Hukuk
Türkçülük ve Ekonomi
Türkçülük ve Eğitim Bilimleri
Türkçülük ve Güzel Sanatlar
Türkçülük ve Basın
Türkçülük ve Kadın
Türkçülük ve Gençlik
Türkçülük ve Çevre Sorunları
Türkçülük ve Sosyal Medya
Türkçülük ve Spor


Not: Hazırlanacak bildirilerin 21. yüzyıldaki gelişmelerle ve sorunlarla bağlantılı şekilde olması gerekmektedir. Katılımcının teklifiyle yeni konu başlıkları düzenleme kurulunun onayından sonra kabul edilebilir.