İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl bilgi ve teknoloji üzerine kurulmuş bir dönemi oluşturmaktadır. Gün geçtikçe artan bilgi ve gelişen teknoloji; insan yaşamının her alanına sirayet ettiği gibi siyasî ideolojilerin, fikrî ve felsefî sistemlerin yeniden sorgulanması ve izah getirilmesi mecburiyetini doğurmaktadır. Tarihî süreç içerisinde bir önceki yüzyıl aslında çok uzak bir geçmişi ifade etmese de sosyal alanlarla ilgili meselelerde artık 20. yüzyılda kullanılan argümanlardan yola çıkarak olayları açıklamak yetersiz kalmaktadır. Hızla değişen uluslararası sistemde günceli yakalamak ve mevcut konjonktüre uyum sağlamak bir yandan kolektif bir çabayı gerektirirken bir yandan da yeni sorunların kapısını aralamaktadır.

Düzenleyeceğimiz çalıştay farklı akademik alanlarda çalışan araştırmacıların Türkçü fikir noktasında bir araya gelerek Türkçülüğün 21. yüzyıldaki meselelerine kendi bakış açılarıyla ve bilgileriyle yeni yorumlar getirmesini amaçlamaktadır. Böylece disiplinler arası fikir alışverişi ve iş birliği, yeni araştırma yönelimlerinin belirlenmesi ve yapıcı eleştirilerle zenginleşmesi için uygun akademik ortam sağlanacaktır. Çalıştayda sunulacak bildirilerin sonucunda meydana çıkacak birikimle 21. yüzyılda Türkçülüğün karşılaşılabileceği sorunlara ilişkin yaratıcı ve etkin çözüm önerileri getirilecek bu yüzyılda Türkçülüğün izleyeceği yol ve yöntemler için kılavuz oluşturulacaktır. Böylece Türkçü fikir retoriğinin salt romantizm ve hamaset üzerine kurulduğu yönündeki iddialar ilmî olarak çürütülürken Türkçülüğün ontolojik ve epistemolojik temeller üzerine inşa edilmiş bütüncül sisteme sahip olduğu bu akademik faaliyetle de ortaya çıkarılacaktır.

Türkçülüğe yeni bir ivme kazandıracağını düşündüğümüz “21. Yüzyılda Türkçülüğün Güncel Meseleleri” çalıştayına belirtilen tema başlıklarında görüş belirtip sorumluluk alacak ve paydaş olacak akademisyenleri, lisansüstü öğrencileri ve araştırmacıları davet ediyoruz.

Çalıştay Düzenleme Kurulu