Çalıştayla ilgili afişler vd. grafikler aşağıdadır.