Çalıştaya katılım için araştırmacıların ilan edilen son tarihe kadar aşağıdaki çalıştay başvuru formunu doldurarailetişim bölümünden veya iletisim@turkculukcalistayi.com eposta adresi üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Bildiri özetleri ele alınan konunun kavram çerçevesini ve içeriğini 250 kelimeyi geçmeyecek bir şekilde özetlemeli ve üç anahtar sözcük ile birlikte gönderilmelidir. Gönderilen bildiriler  değerlendirme sürecinden geçirilerek çalıştaya kabul edilecektir. Çalıştaya gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.


Kimler Katılabilir? Akademisyenler, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenciler ve düzenleme kurulunca kabul edilen araştırmacıların katılımına açıktır.


Çalıştay Kitabı: Çalıştayda sunulan ve hakem denetiminden geçmiş tüm bildiriler literatüre katkı sunması amacıyla tam metin kitabıyla basılı olarak yayımlanacaktır.Not: Gönderilecek özet ve tam metinlerle birlikte çalıştaydaki sunumlar, Türkiye Türkçesi vd. Türk lehçelerinde olmalıdır.