İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl bilgi ve teknoloji üzerine kurulmuş bir dönemi oluşturmaktadır. Gün geçtikçe artan bilgi ve gelişen teknoloji; insan yaşamının her alanına sirayet ettiği gibi siyasî ideolojilerin, fikrî ve felsefî sistemlerin yeniden sorgulanması ve izah getirilmesi mecburiyetini doğurmaktadır. Tarihî süreç içerisinde bir önceki yüzyıl aslında çok uzak bir geçmişi ifade etmese de sosyal alanlarla ilgili meselelerde artık 20. yüzyılda kullanılan argümanlardan yola çıkarak olayları açıklamak yetersiz kalmaktadır. Hızla değişen uluslararası sistemde günceli yakalamak ve mevcut konjonktüre uyum sağlamak bir yandan kolektif bir çabayı gerektirirken bir yandan da yeni sorunların kapısını aralamaktadır.

Düzenleyeceğimiz çalıştay farklı akademik alanlarda çalışan araştırmacıların Türkçü fikir noktasında bir araya gelerek Türkçülüğün 21. yüzyıldaki meselelerine kendi bakış açılarıyla ve bilgileriyle yeni yorumlar getirmesini amaçlamaktadır. Böylece disiplinler arası fikir alışverişi ve iş birliği, yeni araştırma yönelimlerinin belirlenmesi ve yapıcı eleştirilerle zenginleşmesi için uygun akademik ortam sağlanacaktır. Çalıştayda sunulacak bildirilerin sonucunda meydana çıkacak birikimle 21. yüzyılda Türkçülüğün karşılaşılabileceği sorunlara ilişkin yaratıcı ve etkin çözüm önerileri getirilecek bu yüzyılda Türkçülüğün izleyeceği yol ve yöntemler için kılavuz oluşturulacaktır. Böylece Türkçü fikir retoriğinin salt romantizm ve hamaset üzerine kurulduğu yönündeki iddialar ilmî olarak çürütülürken, Türkçülüğün ontolojik ve epistemolojik temeller üzerine inşa edilmiş bütüncül sisteme sahip olduğu bu akademik faaliyetle de ortaya çıkarılacaktır.

Türkçülüğe yeni bir ivme kazandıracağını düşündüğümüz “21. Yüzyılda Türkçülüğün Güncel Meseleleri” çalıştayına belirtilen tema başlıklarında görüş belirtip sorumluluk alacak ve paydaş olacak akademisyenleri, lisansüstü öğrencileri ve araştırmacıları davet ediyoruz.

Çalıştay Düzenleme Kurulu

Özet Gönderim Son Tarihi: 2 Şubat 2020
Kabul Edilen Başvuruların İlanı: 7 Şubat 2020
Tam Metin Gönderim Son Tarihi: 15 Mart 2020
Çalıştay Programının İlânı: 10 Nisan 2020
Çalıştay Tarihi: 18-19 Nisan 2020

Çalıştay Teması

 • 21. Yüzyılda Türkçülüğün Güncel Meseleleri

Çalıştay Alt Temaları

 • Türkçülük ve Tarih
 • Türkçülük ve Dil
 • Türkçülük ve Siyaset
 • Türkçülük ve Uluslararası İlişkiler
 • Türkçülük ve Edebiyat
 • Türkçülük ve Hukuk
 • Türkçülük ve Ekonomi
 • Türkçülük ve Eğitim Bilimleri
 • Türkçülük ve Sosyoloji
 • Türkçülük ve Güzel Sanatlar
 • Türkçülük ve Kültür
 • Türkçülük ve Basın
 • Türkçülük ve Psikoloji
 • Türkçülük ve Halk Bilimi
 • Türkçülük ve Din
 • Türkçülük ve Felsefe
 • Türkçülük ve Kadın
 • Türkçülük ve Gençlik
 • Türkçülük ve Çevre Sorunları
 • Türkçülük ve Sosyal Medya
 • Türkçülük ve Spor

Not: Hazırlanacak bildirilerin 21. yüzyıldaki gelişmelerle ve sorunlarla bağlantılı şekilde olması gerekmektedir. Katılımcının teklifiyle yeni konu başlıkları düzenleme kurulunun onayından sonra kabul edilebilir.

 • Berkant PARLAK
 • Aytekin ALPASLAN
 • Saffet Alp YILMAZ
 • İletişim/Medya: Onur BÜYÜK

iletisim@turkculukcalistayi.com
+905457733551
Merkez Mah. İnönü Cad. Hükümet Konağı Karşısı
Çamlıhemşin, RİZE

MESAJ GÖNDER